Rekrutacja do przedszkola i żłobka na rok szkolny 2021/22

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dokumenty do przedszkola

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dokumenty do żłobka dla mieszkańców gminy Teresin

Karta zgłoszeniowa do żłobka
- wersja edytowalna-

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dokumenty do żłobka dla mieszkańców spoza gminy Teresin

Karta zgłoszeniowa do żłobka
- wersja edytowalna -

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nasza placówka zapewnia profesjonalną oraz całkowicie bezpłatną opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnymi w tym ze spektrum autyzmu.

Szczegółowe informacje w zakładce: TERAPIA