KONTAKT:

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Numer tel.: 503-565-465

Adres: Aleja XX- lecia 3, 96-515 Teresin,

Mail: biuro@lesnaakademia.pl

Facebook: https://www.facebook.com/LesnaAkademia

Numer Konta Bankowego do płatności:

56 1050 1025 1000 0091 0469 8635

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Masz pytanie dotyczące Leśnej Akademii? Zapraszamy do kontaktu.

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nasza placówka zapewnia profesjonalną oraz całkowicie bezpłatną opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnymi w tym ze spektrum autyzmu.

Szczegółowe informacje w zakładce: TERAPIA

Zadzwoń: 503565465   /   biuro@lesnaakademia.pl   /  Aleja XX- lecia 3, 96-515 Teresin, Numer Konta Bankowego do płatności: 56 1050 1025 1000 0091 0469 8635