top of page

Rekrutacja do przedszkola i żłobka na rok szkolny 2024/25

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dokumenty do przedszkola w Teresinie

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dokumenty do żłobka w Teresinie
dla mieszkańców gminy Teresin

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dokumenty do żłobka w Teresinie
dla mieszkańców spoza gminy Teresin

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nasza placówka zapewnia profesjonalną oraz całkowicie bezpłatną opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnymi w tym ze spektrum autyzmu.

Szczegółowe informacje w zakładce: TERAPIA

bottom of page