top of page

Rekrutacja do przedszkola i żłobka

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rekrutacja dzieci do Anglojęzycznego Przedszkola i Żłobka „Leśna Akademia” przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Dokumenty dziecka można składać w dowolnym terminie przez cały rok. 
Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu opłaty wpisowej, złożenia karty zgłoszenia i podpisaniu umowy zapraszamy Państwa pociechy do naszego przedszkola i żłobka.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz statutem przedszkola i żłobka dostępnym w placówce.

Teresin

Paprotnia

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nasza placówka zapewnia profesjonalną oraz całkowicie bezpłatną opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnymi w tym ze spektrum autyzmu.

Szczegółowe informacje w zakładce: TERAPIA

bottom of page